top of page
רעיונות
הדרכות מקוונות

סרטוני הדרכה

Screenshot 2024-05-27 at 10.22.25.png

02:30

צעדים ראשונים

בכניסה לגוגלה

כיצד לשלוח שמות משתמש וסיסמאות בעבור ילדי הגן.png

01:05

כיצד לשלוח שמות משתמש

וסיסמאות בעבור ילדי הגן

כיצד לעדכן את פרטי  ילדי הגן בגוגלה.png

01:51

כיצד לעדכן את פרטי

ילדי הגן בגוגלה

כיצד לשלוח שמות משתמש וסיסמאות בעבור ילדי הגן.png

01:05

כיצד לשלוח שמות משתמש

וסיסמאות בעבור ילדי הגן

כיצד לשלוח שמות משתמש וסיסמאות בעבור ילדי הגן.png

01:05

כיצד לשלוח שמות משתמש

וסיסמאות בעבור ילדי הגן

כיצד לשלוח שמות משתמש וסיסמאות בעבור ילדי הגן.png

01:05

כיצד לשלוח שמות משתמש

וסיסמאות בעבור ילדי הגן

סרטוני הדרכה מנהלת גן

סרטוני הדרכה

חומיעזר

חומרי עזר

 כל מה שאני צריך לדעת כבר למדתי בגן

מאמר של ד״ר רנה מיכלוביץ ״שיחות עם מר פולגם״

לוח חופשות

שנת הלימודים תשפ״ד

2023-2024

לפי לוח חופשות

משרד החינוך

עץ משפחה

הכנו בעבורכן.ם תבנית להרכבת עץ משפחה,

תוכלו לבחור דוגמה

ולהפיץ להורים במייל

אמנת מייל-לי

המלצה להכנת אמנה

לשימוש אתי ומוסרי ב״מייל-לי״

שם משתמש וסיסמא

בעבור ילדי הגן

הוראות כיצד לשלוח שם משתמש וסיסמא בעבור

ילדי הגן