top of page
סרטוני הדרכה מנהלת גן

סרטוני הדרכה

Screenshot 2024-01-07 at 13.03.56.png

2:30

צעדים ראשונים בכניסה לגוגלה

כמה כמה.jpg

2:30

עריכת סקרים בכמה כמה- אמצעי לשמירה על קשר וקיום למידה מרחוק

כלי ניהול הכיתה - הדפסת מדבקות עם מסגרות

3:50

הדפסת מדבקות עם מסגרות באפליקציית ניהול הגן.

Screenshot 2023-12-18 at 9.35.15.png

1:05

כיצד לשלוח שמות משתמש וסיסמאות בעבור ילדי הגן

maxresdefault.webp

0:46

כיצד להוסיף נמענים לידידי הגן

חומיעזר

חומרי עזר

 כל מה שאני צריך לדעת כבר למדתי בגן

מאמר של ד״ר רנה מיכלוביץ ״שיחות עם מר פולגם״

שם משתמש וסיסמא

בעבור ילדי הגן

הוראות כיצד לשלוח שם משתמש וסיסמא בעבור

ילדי הגן

אמנת מייל-לי

המלצה להכנת אמנה

לשימוש אתי ומוסרי ב״מייל-לי״

לוח חופשות

שנת הלימודים תשפ״ד

2023-2024

לפי לוח חופשות

משרד החינוך

עץ משפחה

הכנו בעבורכן.ם תבנית להרכבת עץ משפחה,

תוכלו לבחור דוגמה

ולהפיץ להורים במייל

מתווה לכתיבת

מכתב

מתווה לפעילות

כתיבת מכתבים 

חנוכה

לוח פעילות לחג:

״כמה נרות נדליק היום?״

bottom of page