top of page

מנהל.ת גן יקר.ה שלומות,

מצורף מסמך קצר כמתווה לפעילות כתיבת מכתבים במערכת גוגלה

במסגרת המיזם "מילדי הגן באהבה":

על מה חשוב לשוחח עם הילדים לפני כתיבת המכתב?

מילדי הגן באהבה לוגו.png
מתווה לכתבית מכתב ילדי גן 2024.png

למי כותבים?

כדאי לבחור לכתוב לנמען שאנו מכירים מהגן, אך במקרים אחרים אתם מוזמנים לכתוב לכל אחד מהנמענים שצורפו לספר הכתובות של מנהלת הגן.

חשוב לציין בגוף המכתב למי אנו מייעדים אותו, כלומר מי אנו רוצים שיקבל את המכתב?

זו הזדמנות לשוחח עם הילדים על שליחת מכתב לנמען שאינו מוכר להם והמגבלות הכרוכות בכך, לדוגמה:

לא נדע למי בדיוק יגיע המכתב, לא נדע מה מצבו של המקבל, איך הוא מרגיש, מה הוא חושב, איך יקבל את המכתב ומה הוא יבין ממנו?  חשוב שהמסר שאנו רוצים להעביר יהיה ברור.

כתיבה לנמען לא מוכר מזמנת התנסות בחשיבה מופשטת, בהכללה, בהעברה ובהגדרת "אב טיפוס".

כאן המקום לעודד את הילדים לדמיין מי הנמען- אפשר לשאול אותם: מה לדעתכם הוא ירגיש כאשר יקרא

את המכתב? מה הוא יבין מהמכתב? איך נדע מהן התחושות של האחר?

זו הזדמנות טובה לטפח אינטליגנציה רגשית בקרב הילדים ובכך לפתח אמפתיה.

* רצוי לא למסור פרטים אישיים: כתובת מגורים, שם משפחה, טלפון וכד'.  


מטרות התקשורת בכתב?

רצוי לקיים דיון ושיח על מטרות התקשורת בכתב: אנחנו כותבים כדי להעביר מסר,

בדרך כלל למישהו שרחוק מאיתנו פיזית, או שאנו רוצים לשמר את המסר לזמן רב.

המסר יועבר באמצעות סמלים מוסכמים בשילוב כתיבה תקנית כדי שהקורא יוכל להבין את שנכתב.

רצוי לשמור על אותנטיות ולהשתמש במושגים מעולמו של הילד.

כדאי לציין שבתקשורת בכתב אי אפשר לשמוע את "נימת הדיבור של הכותב.ת" ('הנגנה'),

    או להסיק איזה רגש או מצב רוח ליוו את הכתוב, אלא אם כן נאמר במפורש.

    במסרים כתובים גם לא ניתן לקרוא את "שפת הגוף של הכותבים"...

ניתן להיעזר במבוגר לפי הצורך.

ייתכן שלנמען לא תהיה אפשרות להשיב לכותב.ים.

מתווה לכתבית מכתב ילדי גן 2024-02.png
מתווה לכתבית מכתב ילדי גן 2024-03.png

מאחלים תקשורת פורייה וקידום מוצלח

של אוריינות לשפה הכתובה

צוות גוגלה

  • וואטסאפ
  • פייסבוק
  • אינסטגרם
© כל הזכויות שמורות לגוגלה (2009) בע״מ  
bottom of page