top of page

איזה מילוי ארצה בסופגניה שלי במסיבת חנוכה?

"מדוע כדאי לערוך סקר שכזה באמצעות "מה מספרים המספרים" 

Screenshot 2024-05-26 at 12.19.37.png

בשיח מקדים לעריכת סקר זה, כדאי לברר עם הילדים מה מטרת הסקר? 

מהי ”העדפה“, שמשמעותה בחירה בין אלטרנטיבות

וצורך להחליט ולבחור רק באחת מהן תוך ויתור על האחרות!

כך תוכלי לחשוף את הילדים למגוון דעות שכולן לגיטימיות. 

בדקי עם הילדים את תוצאות הסקר ושוחחי עימם על המסקנות העולות וקבלת ההחלטות ליישום, לדוגמה: כמה סופגניות מכל סוג יש להזמין? (התנהלות כלכלית מושכלת)

זה המקום לשוחח עם הילדים על המושגים "דעת רוב“ ו"דעת מיעוט", "קבוצה ריקה" ומה רוצים הילדים שבחרו באפשרות "אחר"...

 

*כשלב מקדים (ולמתקדמות 😊) טרם עריכת הסקר, ניתן לברר עם הילדים - מה לדעתם תהינה התוצאות? לרשום, לשמור ולהשוות לתוצאות האמת.

bottom of page