top of page

בגן עפרוני מפתחים שיחה ויוצרים יחד בשיתוף פעולה

באשדוד מקדמים שימוש בכלים ממוחשבים כבר מהגיל הרך סיפורי הצלחה משילוב כלי גוגלה בגנים מתוך סיכום סיור לימודי בגני הילדים עפרוני, נורית וזמר – ינואר 2019

מנהלת הגן מירב כהן מספרת: בגן עפרוני מקדמים את נושא האומנות ומתחילת השנה עוסקים ביצירותיו של חנוך פיבן. כלי גוגלה משתלבים בנושא וילדי הגן מעצבים פורטרטים האחד של השני בהשראת פיבן בקבוצות קטנות. חברי הקבוצה בוחרים של מי יהיה הפורטרט והחל מרגע זה מתקיים דיאלוג בין אלו המכינים את היצירה לילד שאת הפורטרט שלו יוצרים. ניכר שהילדים מבינים שמעבר להתבוננות בפניו של הילד ועל מנת לתאר משהו בעזרת צורות ו"חפצים" יש ללמוד על אהבותיו של הילד, על תחביביו והעדפותיו. למשל, אחד הילדים סיפר לחבריו שהוא אוהב "גיבורי על" הילדים יודעים שלא ימצאו ב"כתוב לי" איור ייעודי של גיבור על ולכן מחליטים לבנות אחד בצורה עצמאית. הצבעים שנבחרים על ידם הם אדום וכחול ולאחר מכן נוספים הדברים שאותו הילד אוהב לאכול ועוד. ניכר שעבודת הצוות טובה ונעימה וכל ילד מתייחס בכבוד לדברי האחר. זוהי דרך נפלאה לראות כיצד פותרים הילדים את הבעיה שאין סמל מוכן וכיצד הם מחפשים דרכים יצירתיות לשקף את אישיותו של הילד. ניכר שמושקעת מחשבה בסוג השאלות ששואלת הקבוצה את הילד ומתקיים דיון על האופן שיתורגמו תשובותיו ויקבלו ביטוי מוחשי. כלי גוגלה נגישים וידידותיים, הם כורח המציאות לעידן בו גדלים הילדים.

bottom of page