top of page

גן 88 בגלה לי חוקרים ובקלפי בוחרים / בגלה לי חקרנו ובקלפי בחרנו

מנהלת הגן אורין פורדהאוז מספרת: אנו מתחילים כל יום בסימון בלוח "מי בא לגן". פעמים רבות אני מחברת גם שאלת סקר, והילדים מחכים בציפייה והתרגשות לסמן את התשובה ולראות את התוצאות. בסיום התהליך אנו דנים בתוצאות – מה התשובה שקיבלה הכי הרבה קולות, מה פחות. זו גם דרך נפלאה להכרת המספרים ולפיתוח חשיבה מתמטית.

לקראת נושא חדש שאנו לומדים בגן אני מבקשת מהילדים לבדוק אם יש מידע ב"גלה-לי". אנו נעזרים בסרטונים במפגשי המליאה. הילדים בוחרים את הנושא שהם רוצים להתמקד בו. כשערכנו בגן את "מצעד הספר", חקרנו ב"גלה לי" על הבחירות. בהשראת הסרטונים ערכנו בגן בחירות הלכה למעשה - עם ועדת קלפי, פתקים ופרגוד - ובחרנו את הספר האהוב ביותר על ילדי הגן! ב"מייל-לי" הילדים מרבים להתכתב זה עם זה ועם הוריהם. ההורים עונים לילדיהם והילדים קוראים לי כדי שאקרא להם את המכתב. לפעמים אני עוזרת להם לנסח תשובה והילדים כותבים אותה בסיוע שלי או בכוחות עצמם. כלי גוגלה ידידותיים ותואמי התפתחות, הילדים לומדים במהרה לפעול בהם. הם עובדים באופן עצמאי ומלמדים זה את זה. לעתים קרובות אני שומעת איך ילד אחד מסביר לחברו על החשיבות של שמירה על האזור האישי גם במחשב.

bottom of page