top of page

ממידע ליצירה

מנהלת גן חופית, רויטל רווה מספרת: מרכז המחשב שוקק במהלך כל היום בזכות גוגלה. אנו חוקרים ב”גלה-לי” נושאים שבהם עוסקים בגן, והילדים ממשיכים לחקור גם בבית ולהעמיק את הלמידה.

לאחרונה ערכנו בגן פרויקט חקר בנושא סביבות החיים על כדור הארץ: יבשות, מדבריות, קרחונים, איים, הרי געש ועוד. הילדים אספו את המידע בשיתוף ההורים, ייצגו את המידע ביצירה או במסמך מסכם והציגו את המידע במליאה. המיצגים הוצגו לראווה בגן. זו הייתה למידה חווייתית מאד. “מייל-לי” הוא כלי נהדר - הן מבחינה חברתית הן מבחינת רכישת הקריאה והכתיבה. אנו מקפידים לשלוח מכתבים לילד שחלה ולא הגיע לגן, וגם לי הילדים שלחו ברכת החלמה מהירה כשהייתי חולה. מרגש ומחמם את הלב לראות את האפשרויות הגלומות בכלים, הן ברמה האישית והן ברמה החברתית. זה כלי שמעניק ערך מוסף משמעותי, וגם תורם למעורבות גדולה יותר של כל השותפים לעשייה החינוכית בפעילות הגן.

bottom of page