top of page
לוגו של גוגלה

כלי גוגלה הם פלטפורמה חינוכית דיגיטלית לגיל הרך (4-8), הכוללת 4 כלים:
מנוע חיפוש, דוא"ל מאובטח, גיליון אלקטרוני ומעבד תמלילים המאפשרת לילדים שטרם שולטים בקריאה וכתיבה לרכוש הרגלי שימוש נאותים ואתיים בסביבה דיגיטלית.

שימו לב לפירוט בטבלה באשר לאפשרויות להנות מארבעת הכלים:

iOS
Android
Windows
כלי גוגלה
V
V
V
בקרוב
בקרוב
V
בקרוב
בקרוב
V
V
bottom of page