top of page

בגן על אזורי מגלים את פלאי החלל ויוצרים דגם משוכלל

מנהלת הגן נתי טורג'מן מספרת: פעילות הילדים בכלי גוגלה היא חוויה מעצימה שתורמת להתפתחות האישית של כל ילד.

בתהליך החקר הילדים מעלים רעיונות, מנהלים שיח ומעשירים אלה את אלה. השנה, לבקשת הילדים, ערכנו פרויקט חקר בנושא החלל. "גלה לי" הנגיש עבורנו את המידע בצורה הטובה ביותר בתכנים והתמונות המרהיבות והמגוונות, ובהמשך הילדים הכינו יחד דגמים מורכבים של מערכת השמש. התהליך היה מעמיק ומשמעותי. ההורים היו שותפים פעילים לאורך השנה, התרגשו לקבל מכתבים מילדיהם ועודדו את הילדים לפעול בכלי גוגלה גם בבית.

bottom of page