top of page

כלי גוּגָלֶה

גוגלה היא מערכת כלים לילדים צעירים המכילה:
מנוע חיפוש, מייל לילדים, מעבד תמלילים וגיליון אלקטרוני.

row-04-01.png
איור של סמליל גלה לי. זכוכית מגדלת בתוך עיגול תכלת

גלה לי

מנוע חיפוש

איור של סמליל מייל לי. מעטפת דואר בתוך ע

מייל לי

דואר אלקטרוני

איור של סמליל כמה כמה. גרף עמודות בתוך עיגול ירוק

כמה כמה

גליון אלקטרוני

איור של סמליל כתוב לי. עיפרון בתוך עיגול אדום

כתוב לי

מעבד תמלילים

gale li

"גלה-לי" הוא "מנוע-חיפוש" ידידותי למשתמשים צעירים אשר עדיין אינם שולטים בקריאה. הוא מאפשר לילדים לחפש ולשלוף מידע בנושאים שמעניינים אותם (כגון בעלי חיים ואורחות חייהם, צמחים, ארצות ועמים, כדור הארץ והחלל, חגים ועוד). המידע מוצג להם בתמונה, באומר ובצליל ומלווה, למען קוראים מתחילים במילה הכתובה. בדרך זו מעודד "גלה לי" את הילד לחפש ולשלוף מידע בכוחות עצמו ומקדם את מיומנויות החשיבה הנדרשות לכך.

"גלה לי" מפתח כבר מהגיל הרך את כל מה שכלול במושג "אוריינות מידע".

 

מטרות החינוך העיקריות של ”גלה לי“: 

• לפתח ולטפח כישורי אוריינות מידע ומיומנויות חשיבה הנדרשות לשליפת המידע.

• לפתח ולטפח סקרנות אינטלקטואלית ועקביות בחתירה לפתרון בעיה.

• לפתח ולקדם יכולת להשתמש בשפה מילולית כתובה ודבורה ובשפת סמלים גרפיים.


מטרות נוספות:

• לשפר את יכולת הריכוז וההתמדה, ולהקנות הרגלי למידה.

• להקנות מיומנויות שימוש בכלים אינטראקטיביים (הכרת  המחשב וסביבתו).

• להקנות ידע בתחומים שונים.

גלה לי

מנוע חיפוש לילדים צעירים

איור של סמליל גלה לי. זכוכית מגדלת בתוך עיגול תכלת
איור של ילדה מתכופפת ומושיטה יד אל מדוזה

”מייל לי“ מאפשר לילדים לתקשר בכתב עם חבריהם לכיתה, עם הגננת/המחנכת ועם הוריהם, הוא מחנך לקיום תקשורת לא מילולית ומפתח את יכולת מיומנויות הכתיבה.

מטרות החינוך העיקריות של “מייל לי” :

• היכרות עם מטרות התקשורת בכתב והשימוש בה.

• ללמד את הכללים הנדרשים לקיום תקשורת: רישום כתובת (נמען)

    ושם השולח (מוען).

• לעזור לילד ברכישת ראשית הכתיבה - הכרת כללי כתיבה בסיסיים

   (הצורך ברווח בין מילים, סימני פיסוק וכיוצא באלה).


מטרות נוספות:

לפתח הרגלים להתנהגות מוסרית ואתית בתקשורת אלקטרונית: להקנות מנהגים כגון משלוח ברכות ואיחולים בחגים ובימי הולדת, איחולי החלמה, עדכון בנושאים לימודיים וחברתיים לילדים שנעדרו מהכיתה.

מייל לי

דואר אלקטרוני לילדים צעירים

איור של סמליל מייל לי. מעטפת דואר בתוך עיגול צהוב
איור של ילד אוחז במחשב לוח ומביט במסך שלו_edited.png
mail li
kama kama

“כמה כמה” מאפשר לילד לעקוב אחר אירועים ותופעות מחיי היום יום שלו, לאסוף נתונים, לסכם אותם ולהסיק מהם מסקנות.
כך ירכוש הילד כלים להתבוננות מושכלת בסביבתו.


מטרות החינוך העיקריות של “כמה-כמה”
- בתחום החינוך המדעי-טכנולוגי:

• פיתוח היכולת להעלות השערה ולבדוק אותה על סמך נתונים שנאספו.
• הכרת הטבלה ככלי לאיסוף ולארגון של נתונים.
• הכרת דרכים שונות לייצוג גראפי של נתונים.


- בתחום פיתוח החשיבה המתמטית:
• חיזוק היכולת של הילד למנות, למדוד ולסכם.
• היכרות ראשונית ואינטואיטיבית עם מושגים מתחום הסטטיסטיקה

   (“שכיח”,  “מגמה” וכדומה).

- בתחום פיתוח החשיבה:
• קידום מיומנויות חשיבה: השוואה, סיבה ותוצאה, הסקת מסקנה.

 

עריכת סקרים בגן הילדים לצורך קבלת החלטות, כפעילות חינוכית שבשגרה, תקדם דפוסי התנהגות דמוקרטית ואורח חיים דמוקרטי.

כמה כמה

גליון אלקטרוני לילדים צעירים

איור של סמליל כמה כמה. גרף עמודות בתוך עיגול ירוק
איור של ילדה מתולתלת עם קוקיות אוחזת עציץ ובתוכו שתיל עם שלוש עלים

”כתוב לי“ מציע לילדים כלים לכתיבה, לציור ולקישוט למטרות שונות. מחנך לקיום תקשורת בכתב בדרכים מגוונות ומפתח אוריינות לשפה הכתובה.

המטרות העיקריות של ”כתוב לי“:
• קידום אוריינות לשפה הכתובה: הכרת כללי כתיבה בסיסיים (רווח בין מילים,

    סימני פיסוק).
• הבנת המטרות והשימושים השונים של הכתיבה: לצרכים אישיים

   (רישום כדי לזכור, מסמך אישי), לצרכים בין-אישיים (העברת הודעה, הזמנה)

   ולצרכי ציבור (כגון: שילוט וכרזה).

מטרות נוספות:
• קידום השליטה באלף-בית באמצעות שימוש במקלדת הוירטואלית שב”כתוב-לי”.
• קידום השליטה במחשב ככלי כתיבה (מעבר הדרגתי למקלדת

    ולסימול הקונבנציונאלי).

מעבד תמלילים לילדים צעירים

כתוב לי

איור של סמליל כתוב לי. עיפרון בתוך עיגול אדום
איור של ילדה מחזיקה עיפרון וכותבת
write
bottom of page