top of page

עדכון אחרון: 20.8.2020, ל' באב תש"פ

 

מדיניות הפרטיות של גוגלה

 

חברת גוגלה (2009) בע"מ (להלן - "אנו" או "גוגלה") מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת (להלן - "האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר ו/או ביצוע רכישה על ידך באתר (להלן - "השירות" או "השירותים") מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (להלן - "מידע") כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

 

איזה מידע אנו אוספים ומדוע?

גוגלה איננה אוספת כל מידע אודותיך בעת גלישתך באתר ולמעט קבצי "עוגיות" (cookies) המשמשים למטרות אבטחה ותפעול השירותים באתר, גוגלה אינה מפעילה כל אמצעי העלול להתחקות אחרי גולשי האתר.

יחד עם זאת, בידיעתך ובהסכמתך מראש, גוגלה תאסוף אודותיך מידע במקרים הבאים:

  • בעת רישום לשירותים - חלק מהשירותים הניתנים באתר, לרבות ביצוע רכישה של מנוי, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה, תידרש למסור לנו פרטי קשר הנחוצים במישרין לאספקת השירותים והכוללים את המידע להלן: שם פרטי ומשפחה, מין, כתובת דוא"ל, טלפון, וכתובת. כמו כן, על מנת שנוכל להעניק את השירות לילדך, נבקשך בעת הרישום למסור לנו מידע כללי אודותיו: שם פרטי בלבד ומין הילד.

        תשומת ליבך כי פרטי האשראי אותם אתה נדרש לספק במהלך ההרשמה אינם נאספים או נשמרים על ידי גוגלה,                           ומעובדים ללא התערבותה על ידי חברת הסליקה ובכפוף ולתנאי הפרטיות והשירות הנהוגים על ידה בעת התשלום.

         עמוד התשלום באתר מאובטח באמצעות תקני האבטחה המתקדמים ביותר.

  • בעת פניה אלינו - או כאשר אנו משיבים לפנייתך - בין אם באמצעות דוא"ל, טלפון או בכל דרך אחרת, אנו עשויים לשמור את המידע שבחרת לספק לנו, לרבות באמצעות הקלטת ושמירת שיחות טלפון, על מנת שנוכל לענות לפנייתך, לספק לך את השירות שביקשת, לסייע בפתרון בעיות טכניות ואחרות וכיוצא בזאת.

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע המפורט לעיל, אולם ללא מסירת המידע לא נוכל לספק את השירותים. המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בעת פנייתך אלינו, ישמרו במאגר המידע של גוגלה. גוגלה תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.  

 

שמירת המידע

גוגלה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים ביישום אמצעי אבטחה מתקדמים ביותר, לרבות שימוש בכלים מתקדמים להגנה מפני וירוסים, רוגלות ונוזקות, על מנת להגן על המידע שברשותה. כמו כן, המידע עובר התממה (pseudonymization) והגישה אליו מוגבלת אך ורק לעובדינו הנדרשים לגשת למידע כחלק מתפקידם, ובכפוף לדרישות אבטחה מחמירות. המידע רשום על פי חוק (מאגר מספר 700062438), ומוחזק עבור גוגלה על ידי חברת בזק בינלאומי בע"מ, בשרתים מאובטחים ומוגן באמצעות כלי האבטחה המתקדמים ביותר.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

גוגלה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

גוגלה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

כל המידע המפורט לעיל ולהלן, נאסף על ידי גוגלה אך ורק לצורך מתן ושיפור השירות על ידה. גוגלה אינה עושה במידע כל שימוש לצרכי דיוור או פרסום ואינה חולקת או מעבירה את המידע לכל צד שלישי שהוא.

יחד עם זאת, גוגלה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע, לרבות להתיר את הגישה למידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים. במקרה כאמור, גוגלה תחייב כל צד שלישי כאמור בשמירה על פרטיות המידע ובדרישות אבטחה מחמירות. גוגלה לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים במידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי גוגלה ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך ו/או בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף. יובהר כי מדיניות הפרטיות של גוגלה לא תחול על צדדים שלישיים אלו.

בנוסף לאמור לעיל, תהיה גוגלה רשאית למסור מידע לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה גוגלה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד גוגלה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל גוגלה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה גוגלה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי; (5) אם גוגלה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

גוגלה אוספת ומנתחת מידע כללי ובלתי מזהה על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה אל האתר וכו'. לצורך כך משתמשת גוגלה בכלים שונים העומדים לרשותה והמסייעים לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר, את מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באתר ואת רכישת המוצרים באתר. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אותך באופן אישי.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

גוגלה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. כל שינוי במדיניות זו יצוין כתאריך "עדכון אחרון".

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 

זכויותיך במידע

אתה רשאי לפנות אלינו בכל עת תוך שימוש בפרטי ההתקשרות המצוינים מטה, אם ברצונך לעיין, לתקן או למחוק את המידע שמסרת לנו.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@googale.co.il.

 

צור קשר

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה באמצעות פרטי הקשר שלהלן:

גוגלה (2009) בע"מ

רחוב הדר 64, קיסריה 2088900

טלפון: 04-6363762, דוא"ל: info@googale.co.il

 

ניסוח

האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולרבים בצורה שווה.

bottom of page