top of page

מדוע כדאי לרכוש מנוי לגוגלה?

גוגלה מעמידה לרשות הילדים כלים אשר תואמים את התפתחותם ומאפשרים להם לרכוש את הידע ואת המיומנויות הדרושים בשביל להפיק את המרב מהעולם המתוקשב אל תוכו הם גדלים.

גוגלה היא מערכת כלים לילדים צעירים המכילה:
מנוע חיפוש, מייל לילדים, מעבד תמלילים וגיליון אלקטרוני.

היחידה שמציעה כלים ממוחשבים מותאמים לילדים צעירים

איור של ילד אוחז במחשב לוח ומביט במסך של

מערכת גוגלה מעודדת את הילדים לשימוש נבון ומושכל בכלים ממוחשבים - תדירות שימוש נכונה, שימוש למטרה ממוקדת ועוד.

מעודדת לשימוש

נבון ומושכל

בכלים ממוחשבים

איור של ילד מול מסך ומקלדת ובידו עכבר מח

כלי גוגלה יעזרו לילדכם להתקדם ולהצליח בתחום הלימודי - יעודדו חקר, יקדמו מיומנויות כתיבה וקריאה ועוד.

מקדמת את ילדכם

בתחום הלימודי

איור של ילדה מחזיקה עיפרון וכותבת

מקדמת את ילדכם

בתחום הלימודי

התכנים מוגשים בצורה ידידותית למשתמש, תוך שימוש בסרטוני וידיאו, בקריינות ובסמלים.

המערכת כוללת את רוב תחומי התוכן הנלמדים בגן ובכיתות א'-ב'

איור של ילדים צעירים יושבים סביב שולחן גן וצופים במסך מחשב

גוגלה מאפשרת לילדכם לגלוש בסביבה סגורה המתאימה לצרכיו, תוך הימנעות מהפתעות בלתי נעימות הנובעות לעתים מחיפוש באינטרנט, ומעניקה לכם ההורים שקט נפשי.

מאפשרת גלישה במנוע חיפוש סגור

איור של ילדה אוחזת בידה זכוכית מגדלת ומסתכלת לתוכה

ילדיכם יוכלו להתכתב בדוא"ל מאובטח, במערכת סגורה - איתכם ההורים, עם בני משפחה ועם חברים מהגן או מהכיתה.

מאפשרת לשלוח דוא"ל מאובטח

משחק ילדות של פעם ,איור של ילד אוחז על פניו קופסאת שימורים עם חוט
bottom of page